Jan Lauridsen © 2012   

POSTKORT FØR 1905.


De eldste postkortene som ble utgitt hadde udelt forside - dvs. at det kun var anledning til å skrive adressen på denne siden. Hilsen måtte skrives på billedsiden - her var det avsatt plass til å skrive.


POSTKORT FRA VARDØ