Jan Lauridsen © 2012   
     Vardø

     Frimerkeklubb


Nyheter:
Klubben har i forbindelse med diverse aarrangement produsert konvolutter til salg. Disse fås kjøpt ved å sende en mail til klubbens leder: sbojense@online.no